Trường Dạy Nghề Tốc Hành

Trong vòng hai tuần, trường học sẽ cho bạn thực tập suốt ngày để bạn được thành thạo tay nghề. Chúng tôi dạy bằng tiếng Việt, thi bằng tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ giúp thi đậu 100% tại trường học và bạn sẽ có bằng đầy đủ cho nghề Máy Lạnh và Máy Sưởi.

Nếu bạn nào muốn học về nghề điện, thủ tục cũng giống như trên.

Bằng này dùng được trên toàn nước Mỹ mà không cần thi lại/tái xác nhận (renew),

Sau khi học xong, chúng tôi sẽ giúp mở trương mục để mua đồ giá rẻ hơn giá thị trường,

Tất cả chi phí cho mỗi nghề là $5,000. Chúng tôi có chuơng trình trả góp không tính tiền lời.

DẶC BIỆT – Những ai đã có bằng HVAC, bằng Journeyman Electrician hay bằng Journeyman Plumbing, chúng tôi sẽ giúp lấy bằng Master HVAC, Master Electrician hoặc Master Plumbing.

Trường học niên khoá 2019 sẽ dạy:

Nghề Điện (Jourtneyman Electrician) từ ngày 28 đến ngày 23 tháng 8 2019.

Nghề Máy Lạnh và Máy Sưởi từ ngày 6 đến ngày 2 tháng 9 2019.

Số học sinh có giới hạn cho mỗi khoá, nên ghi danh sớm để giữ chổ.

Mọi thắc mắc hãy gọi cho Peter Nguyễn 484-903-3565 số hoậc Cô Dianne Nguyễn 610-390-4952.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *