Điện

Learn More

#3

Ghi danh học nghề

Trong vòng hai tuần, trường học sẽ cho bạn thực tập suốt ngày để bạn được thành thạo tay nghề. Chúng tôi dạy bằng tiếng Việt, thi bằng tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ giúp thi đậu 100% tại trường học và bạn sẽ có bằng đầy đủ cho nghề Máy Lạnh và Máy Sưởi.

Nếu bạn nào muốn học về nghề điện, thủ tục cũng giống như trên.

Bằng này dùng được trên toàn nước Mỹ mà không cần thi lại/tái xác nhận (renew),

Sau khi học xong, chúng tôi sẽ giúp mở trương mục để mua đồ giá rẻ hơn giá thị trường,

Tất cả chi phí cho mỗi nghề là $5,000. Chúng tôi có chuơng trình trả góp không tính tiền lời.

Số học sinh có giới hạn cho mỗi khoá, nên ghi danh sớm để giữ chổ.

Mọi thắc mắc hãy gọi cho Peter Nguyễn 484-903-3565 hoặc Cô Dianne Nguyễn 610-390-4952.